CNC maşyn

CNC iş gysgaça mazmuny

Kompaniýamyzyň esasy işi, uçar bölekleri, awtoulag bölekleri, ýarymgeçirijiler, täze energiýa we ş.m. ýaly ýokary derejeli pudaklarda müşderiler tarapyndan talap edilýän takyk mehaniki bölekleri gaýtadan işlemek, CNC takyk işlemek, ýarymgeçiriji boşlugy gödek gaýtadan işlemek we ş.m. öz içine alýar. Dürli alýumin erginlerine eýe bolmak. , mis erginleri, jam erginleri, polat bölekleri we beýleki materiallary gaýtadan işlemek tehnologiýalary, takyk CNC gaýtadan işleýän enjamlaryň birnäçe toplumyny satyn alyň, soňra degişli enjamlary işletmek üçin köp ýyllap degişli pudaklara çümen ökde zehinler bilen hyzmatdaşlyk ediň.

Enjamlara syn (1)
Enjamlara syn (2)

Enjamlara syn

Dik işleýiş merkezi

Kompaniýa 2600mm materiallary gödek we nepis gaýtadan işlemek üçin ulanyp boljak metal materiallar üçin ussat arra, buraw we freze enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Wertikal işleýiş merkezleriniň 14 toplumy we 2600mm uzynlykdaky gantry gaýtadan işleýän merkezler müşderileriň dürli ýokary takyklygy we hil talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Maşyn seriýasy
VMC76011 / 85011/1000 11/120011/1300Il
· Rokary berklik
· Shockokary zarba garşylygy
· Highokary takyklyk
· Termiki durnuklylyk
· Dynamokary dinamiki jogap

Dik işleýiş merkezi (5)
Dik işleýiş merkezi (4)
Dik işleýiş merkezi (1)
Dik işleýiş merkezi (2)
Dik işleýiş merkezi (3)

Bäş okly enjam merkezi

Mikron derejeli ölçeg takyklygyny talap edýän bölekleri gaýtadan işlemek, Nano derejeli ýerüsti çişligi talap edýän aýna üstünde işlemek ýa-da metal böleklerini netijeli birleşdirmek, bäş okly ýokary tizlikli işleýiş merkezi başarnykly.

Bäş okly enjam merkezi

Üç okly işleýiş merkezi

Işleýiş ussahanasy, dürli önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli konfigurasiýa wariantlary bilen ösen üç okly ýokary tizlikli işleýiş merkezi bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli gaýtadan işleýiş ssenarileriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we takyk işlemegiň hilini üpjün etmek üçin dürli kuwwatly gural magazinesurnallaryna uýgunlaşmak üçin dürli görnüşli pyçaklar saýlanyp bilner.Maşyn gurallarynyň, kesilenleriň we takyk işleýiş işleriniň ýagdaýyny kesgitlemek üçin enjamda gözleg ulgamy düzülip bilner.Maşyn guralynyň hereket takyklygyny üpjün etmek we mikron derejesinde işlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin doly ýapyk görnüşli dolandyryş ulgamy kabul edilýär.

Üç okly işleýiş merkezi

Barlag enjamlary merkezi

Öňdebaryjy synag enjamlarymyz bar.Esasy gurallar: Japanaponiýadan getirilen üç koordinat, iki ölçegli şekil ölçeg guraly, kemçilik detektory we beýleki ölçeg gurallary, ýokary derejeli müşderileriň ýokary takyklyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin SPC awtomatiki maglumat bahalandyryş ulgamy bilen birleşdirilip, täsirli bolup biler önümçilik prosesinde gözegçiliksiz töwekgelçiliklerden gaça duruň.

Barlag enjamlary (3)
Barlag enjamlary (1)
Barlag enjamlary (2)

Goýmalar

Pressureokary basyşly suw nasosy
Material: 7075 alýumin garyndysy (150HB)
Ölçegi: 00300 * 118
· Düwürtük degirmeni 12.5h / bölek
· Pyçak kontury <0.01mm
· Faceerüsti çişlik Ra <0.4um

Iş çäkleri (1)
radiator

Turbomolekulýar nasosyň ýedi basgançakly hereketlendirijisi
Material: 7075-T6 alýumin garyndysy
Ölçegi: Φ350 * 286mm
· Bäş ok amalyny tamamlamak üçin CAM programma üpjünçiligini ulanyň
· Bir gysyşda 7 basgançakda 249 pyçagy gaýtadan işlemek üçin doly gödeklik
· Deňagramsyzlyk 0,6 mikrondan az


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!