Navigacija

NAVIGACIJA

Aluminij se koristi u trupovima, palubama i poklopcima grotla komercijalnih brodova, kao iu elementima opreme, kao što su ljestve, ograde, rešetke, prozori i vrata.Glavni poticaj za korištenje aluminija je njegova ušteda na težini u odnosu na čelik.

Glavne prednosti uštede na težini u mnogim vrstama morskih plovila su povećanje nosivosti, povećanje kapaciteta za opremu i smanjenje potrebne snage.Kod drugih tipova plovila, glavna prednost je omogućiti bolju raspodjelu težine, poboljšati stabilnost i olakšati učinkovit dizajn trupa.

Legure serije 5xxx koje se koriste za većinu komercijalnih pomorskih aplikacija imaju čvrstoću zavarivanja od 100 do 200 MPa.Ove aluminijumsko-magnezijumske legure zadržavaju dobru duktilnost zavara bez termičke obrade nakon zavarivanja i mogu se proizvoditi uobičajenim tehnikama i opremom u brodogradilištu.Zavarive legure aluminijum-magnezijum-cink takođe dobijaju pažnju u ovoj oblasti.Otpornost na koroziju legura serije 5xxx je još jedan važan faktor u odabiru aluminija za pomorsku primjenu.Legure serije 6xxx, koje se široko koriste za brodove za razonodu, pokazuju smanjenje od 5 do 7% u sličnim testovima.


WhatsApp Online ćaskanje!